Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
sidebar [04/03/2018]
Suz
sidebar [04/03/2018] (current)
Suz
Line 1: Line 1:
-====== ​Ik ====== +====== ​Over mij ====== 
-Nooit gedacht dat ik het ooit zou zeggen, maar ik heb de leukste baan die er is: ICT-docent op het ROC Nova College (MBO).  \\ +Ik ben Suzanne Pernot. En ik ben ICT-docent op het ROC Nova College (MBO). ​Nooit gedacht dat ik het ooit zou zeggen, maar het is de leukste baan die er is.  \\ 
  
 Ik geloof in de inclusieve kennismaatschappij,​ waarbij kennisdelen voorop staat. Een inclusieve kennismaatschappij gaat over de vrijheid van meningsuiting,​ gelijke toegang tot informatie en kennis voor iedereen ongeacht haar of zijn achtergrond,​ respect voor het individu en haar privacy en over goed onderwijs voor iedereen. ​ Ik geloof in de inclusieve kennismaatschappij,​ waarbij kennisdelen voorop staat. Een inclusieve kennismaatschappij gaat over de vrijheid van meningsuiting,​ gelijke toegang tot informatie en kennis voor iedereen ongeacht haar of zijn achtergrond,​ respect voor het individu en haar privacy en over goed onderwijs voor iedereen. ​
sidebar.txt · Last modified: 04/03/2018 by Suz
GNU Free Documentation License 1.3
Driven by DokuWiki