Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
overleef_inbox [11/01/2017]
Suz
overleef_inbox [11/01/2017] (current)
Suz
Line 1: Line 1:
 ====== Overleef je inbox ====== ====== Overleef je inbox ======
-{{:​lege_inbox_mobiel.png?​nolink |Mijn Inbox}}Ik heb mijn GTD-training bij Arjan Broere van [[www.meereffect.nl>meereffect]] gevolgd. Hij heeft een [[https://​www.managementboek.nl/​boek/​9789461261649/​overleef-je-inbox-in-60-minuten-arjan-broere#​auteurs|boekje]] geschreven '​Overleef je inbox in 60 minuten'​. Met de tips die hij geeft, kun je je veel tijd besparen door je inbox (email) slim te managen.+{{:​lege_inbox_mobiel.png?​nolink |Mijn Inbox}}Ik heb mijn GTD-training bij Arjan Broere van [[http://www.meereffect.nl|meereffect]] gevolgd. Hij heeft een [[https://​www.managementboek.nl/​boek/​9789461261649/​overleef-je-inbox-in-60-minuten-arjan-broere#​auteurs|boekje]] geschreven '​Overleef je inbox in 60 minuten'​. Met de tips die hij geeft, kun je je veel tijd besparen door je inbox (email) slim te managen.
  
 GTD leert hoe je je inbox snel en effectief kunt opruimen en verwerken. En het werkt. ​ GTD leert hoe je je inbox snel en effectief kunt opruimen en verwerken. En het werkt. ​
overleef_inbox.txt ยท Last modified: 11/01/2017 by Suz
GNU Free Documentation License 1.3
Driven by DokuWiki