Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

kenniswerken [04/03/2017]
127.0.0.1 external edit
kenniswerken [04/03/2017] (current)
Suz
Line 5: Line 5:
 Maar we leren nooit hoe we ons werk kunnen organiseren. Maar we leren nooit hoe we ons werk kunnen organiseren.
 Getting Things Done leert je wel hoe je je werk kunt organiseren:​ het is het ambacht van Kenniswerken. Ongeacht de hoeveelheid informatie die je moet verwerken, het grote aantal projecten of de talloze taken die op je bord liggen, met het goede systeem en de juiste tools, kun je het werk aan.  Getting Things Done leert je wel hoe je je werk kunt organiseren:​ het is het ambacht van Kenniswerken. Ongeacht de hoeveelheid informatie die je moet verwerken, het grote aantal projecten of de talloze taken die op je bord liggen, met het goede systeem en de juiste tools, kun je het werk aan. 
 +{{tag>​kenniswerken}}
  
  
kenniswerken.txt ยท Last modified: 04/03/2017 by Suz
GNU Free Documentation License 1.3
Driven by DokuWiki