Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
home [28/02/2018]
Suz [2e]
home [04/03/2018] (current)
Suz
Line 1: Line 1:
 +====== Anoa, de dwergbuffel ======
 +{{ :​dwergbuffel:​anoa_small.jpg?​nolink|}}De [[dwergbuffel|anoa]],​ ook wel gemsbuffel of dwergbuffel genoemd, is het kleinste runddier. Zijn latijnse naam is Bubalus Depressicornis. De anoa leeft op Sulawesi en op Buton in Indonesie. Hij is verwant aan de berg anoa. Hij is niet groot, zijn schouderhoogte is ca. 85 cm, heuphoogte. \\ De anoa heeft een dikke, zwarte huid bedekt met een dunne, donkerbruine/​zwarte vacht. Het gezicht heeft enkele lichtere vlekken onder de ogen op de onderkaak. Verder heeft hij een wit befje en witte sokken. [[dwergbuffel|(Lees verder ...)]]
 ====== Getting Things Done ====== ====== Getting Things Done ======
 {{ :​anoablog:​gtd_boek_197x300.png?​nolink|}}Getting Things Done (afgekort tot GTD) is de kunst van stressvrije productiviteit. De methode is ontwikkeld door David Allen en heeft als uitgangspunt:​ je vermogen om productief te zijn is recht evenredig aan het vermogen om te kunnen ontspannen. ​ \\ Je kunt alleen productief en creatief zijn, als je ontspannen bent. En dat ontspannen zijn, kan wanneer je hoofd leeg is en je ideeën georganiseerd zijn. {{ :​anoablog:​gtd_boek_197x300.png?​nolink|}}Getting Things Done (afgekort tot GTD) is de kunst van stressvrije productiviteit. De methode is ontwikkeld door David Allen en heeft als uitgangspunt:​ je vermogen om productief te zijn is recht evenredig aan het vermogen om te kunnen ontspannen. ​ \\ Je kunt alleen productief en creatief zijn, als je ontspannen bent. En dat ontspannen zijn, kan wanneer je hoofd leeg is en je ideeën georganiseerd zijn.
Line 13: Line 15:
  
 Ken je deze situatie? Je inbox is vol met gelezen en ongelezen mails. Een aantal e-mails is weggeschoven naar onderen, van je scherm af, omdat nieuwe e-mails zich boven aan de lijst hebben aangemeld. ​ \\ [[overleef_inbox|(Lees verder ...)]] Ken je deze situatie? Je inbox is vol met gelezen en ongelezen mails. Een aantal e-mails is weggeschoven naar onderen, van je scherm af, omdat nieuwe e-mails zich boven aan de lijst hebben aangemeld. ​ \\ [[overleef_inbox|(Lees verder ...)]]
-====== Anoa, de dwergbuffel ====== +
-{{ :​dwergbuffel:​anoa_small.jpg?​nolink|}}De [[dwergbuffel|anoa]],​ ook wel gemsbuffel of dwergbuffel genoemd, is het kleinste runddier. Zijn latijnse naam is Bubalus Depressicornis. De anoa leeft op Sulawesi en op Buton in Indonesie. Hij is verwant aan de berg anoa. Hij is niet groot, zijn schouderhoogte is ca. 85 cm, heuphoogte. \\ De anoa heeft een dikke, zwarte huid bedekt met een dunne, donkerbruine/​zwarte vacht. Het gezicht heeft enkele lichtere vlekken onder de ogen op de onderkaak. Verder heeft hij een wit befje en witte sokken. [[dwergbuffel|(Lees verder ...)]]+
home.txt · Last modified: 04/03/2018 by Suz
GNU Free Documentation License 1.3
Driven by DokuWiki